Dowozy

I KURS (zgodnie z mapą nr 20)
7:35 Krzaki Czaplinkowskie ul. Główna (sklep Zenek) w kierunku pętli
7:40 Kolonia Sobików, Cendrowice, (główna trasa nad torami), Sierzchów (sklep) do ul. Głównej
7:50 Dobiesz szkoła

II KURS (zgodnie z mapą nr 21)
7:30 Rynek Góra Kalwaria
7:40 Krzaki Czaplinkowskie ul. Główna (na pętli nawrót)
7:50 Cendrowice ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Długa, Czarny Las (przed torami), Czarny Las (sklep za torami)
7:58 Dobiesz szkoła

Powroty

I KURS (zgodnie z mapą nr 22)
13:35 Dobiesz szkoła
13:45 Cendrowice, Kolonia Sobików
13:50 Krzaki Czaplinkowskie ul. Główna (w kierunku pętli)

Trasa: Szkoła Podstawowa w Dobieszu, Czaplinku, Czachówku, Szkoła w Cendrowicach

Dowozy

I KURS (zgodnie z mapą nr 25)
6:50 Linin
7:00 Cendrowice (ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Długa)
7:10 Czarny Las (pod wiaduktem – sklep), Bronisławów
7:15 SP Czachówek
7:17 Czachówek (mostek)
7:25 Obręb (ul. Julianowska)
7:30 Szkoła w Cendrowicach (sklep)

II KURS (zgodnie z mapą nr 26)
7:30 Szkoła w Cendrowicach (sklep)
7:35 Sierzchów (zakręt – ul. Sosnowa, ul. Starowiejska)
7:40 Wojciechowice I, II (od ul. Mazowieckiej, ul. Lipowej)
7:45 Krępa (ul. Długa, ul. Dojazdowa)
7:47 SP Dobiesz ( ul. Wolska, ul. Szkolna, ul. Ogrodowa)
7:50 Sierzchów (p. Sobolewscy)
7:50 Sierzchów (sklep)
7:55 Szkoła w Cendrowicach

Powroty

I KURS (zgodnie z mapą nr 27)
12:40 Szkoła w Cendrowicach (sklep)
12:47 Dobiesz (ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Wolska)
12:55 Krępa
13:05 Wojciechowice
13:10 Sierzchów (ul. Starowiejska, ul. Sosnowa)
13:15 Czarny Las (przed torami kolejowymi, sklep, pod wiaduktem) w kierunku Cendrowic (ul. Długa, ul. Krótka, ul. Słoneczna, ul. Szkolna)
13:20 Szkoła w Cendrowicach

II KURS (zgodnie z mapą nr 28)
13:20 Szkoła w Cendrowicach
13:22 Obręb
13:25 Czaplinek (ul. Szkolna)
13:35 Wincentów
13:40 Linin
13:45 Dębówka, Soników, Cendrowice (ul. Długa, ul. Krótka, ul. Słoneczna, ul. Szkolna)
13:50 Szkoła w Cendrowicach

III KURS (zgodnie z mapą nr 29)
13:50 Szkoła w Cendrowicach
13:55 Obręb (ul. Julianowska)
14:00 Czachówek (mostek)
14:02 SP Czachówek
14:12 Bronisławów
14:17 Czarny Las (pod wiaduktem, sklep, nawrotka) w kierunku Cendrowic (ul. Długa, ul. Krótka, ul. Słoneczna)
14:20 Szkoła w Cendrowicach (sklep)

IV KURS (zgodnie z mapą nr 30)
14:20 Szkoła w Cendrowicach (sklep)
14:25 Czarny Las (za torami, sklep, pod wiaduktem)
14:28 Bronisławów
14:30 SP Czachówek
14:35 Czachówek (mostek)
14:37 Obręb
14:40 Czaplinek
14:55 Linin (powrót do Cendrowic ul. Długa, ul. Krótka, ul. Słoneczna)

V KURS (zgodnie z mapą nr 31)
15:05 Szkoła w Cendrowicach (sklep)
15:10 Sierzchów (sklep)
15:15 Sierzchów (p. Sobolewscy)
15:22 Dobiesz (ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Wolska)
15:25 Krępa
15:30 Wojciechowice I, II (do ul. Lipowej, ul. Mazowieckiej, ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej)
15:32 SP Dobiesz (nawrotka)
15:35 Sierzchów (sklep, ul. Starowiejska, ul. Sosnowa)
15:38 Sierzchów (zakręt)
15:42 Czarny Las (wzdłuż torów kolejowych, sklep, pod wiaduktem)
15:50 Cendrowice (ul. Długa, ul. Krótka, ul. Słoneczna)
15:55 Krzaki Czaplinkowskie
16:10 Rynek Góra Kalwaria

Aktualności