Projektowanie modeli 3D

W grudniu uczniowie klas IV-VIII przy pomocy programu Tinkercad.com projektowali modele 3D, które następnie można wydrukować na drukarce 3D. Sprzęt ten szkoła zakupiła w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Paweł Kaczmarczyk