DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBIESZU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

                                              mgr Magdalena Mroczek

                                               WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBIESZU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

                                             mgr Marcin Antoniewicz