Nazwa Szkoły:  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
Adres: Dobiesz ul. Wolska 36
05 – 530 Góra Kalwaria
Organ prowadzący:  Gmina Góra Kalwaria
Organ nadzorujący:  Mazowiecki Kurator Oświaty
Organy szkoły: Dyrektor Szkoły Podstawowej
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Kierownictwo: Dyrektor: mgr Magdalena Mroczek

Wice dyrektor: mgr Marcin Antoniewicz

Liczba uczniów: 220
Liczba nauczycieli: 32
Liczba pracowników administracji i obsługi: 5
Baza lokalowa: 8 sal lekcyjnych

Sala komputerowa

Sala integracji sensorycznej

Biblioteka

Świetlica

Sala gimnastyczna

Siłownia

Boisko przyszkolne

Plac zabaw

Nauczane języki obce: Język angielski

Język rosyjski

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu