Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
Adres:Dobiesz ul. Wolska 36
05 – 530 Góra Kalwaria
Organ prowadzący: Gmina Góra Kalwaria
Organ nadzorujący: Mazowiecki Kurator Oświaty
Organy szkoły:Dyrektor Szkoły Podstawowej
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Kierownictwo:Dyrektor: mgr Magdalena Mroczek

Wice dyrektor: mgr Marcin Antoniewicz

Liczba uczniów:220
Liczba nauczycieli:32
Liczba pracowników administracji i obsługi:5
Baza lokalowa:8 sal lekcyjnych

Sala komputerowa

Sala integracji sensorycznej

Biblioteka

Świetlica

Sala gimnastyczna

Siłownia

Boisko przyszkolne

Plac zabaw

Nauczane języki obce:Język angielski

Język rosyjski

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu