„Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu” tytuł przyznany następującym osobom

2019/2022
Państwo Edyta i Dariusz Borowscy
Państwo Monika i Mariusz Nadstawni
2018/2019
Pani Helena Makowska
Państwo Marta i Marcin Góreccy
2017/2018
Pan Grzegorz Należyty
Pan Jacek Furman
Pan Janusz Trzoch
Pan Tomasz Jakubiuk
2016/2017
Pani Aldona Krawczyk
Pan Tomasz Nowakowski
2015/2016
Pan Wiesław Dzwonkowski
2014/2015
Pani Violetta Krawczyńska
Pan Tadeusz Żukowski
Pan Dariusz Zieliński