Dzień L.p. godziny 0a 1a 1b 2a 3a
Pon 0 7.20-8.05 x x x x x
1 8.10-8.55 j.ang. 8-9 religia/4
2 9.00-9.45 z.przed./1 j.angielski/4 ed.wcz./5
3 9.55-10.40 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./5 inf.(2)/9
4 10.45-11.30 z.przed./1 ed.wcz./3 ed.wcz./4 w-f/s.gim. religia/5
5 11.40-12.25 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
6 12.40-13.25 z.przed./1 koło/4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
7 13.30-14.15 9.00-14.00 j.angielski/3 ed.wcz./5
8 14.20-15.05 religia/3 w-f./s.gim
9 15.10-15.55
Wtorek 0 7.20-8.05 x x x x x
1 8.10-8.55 religia 8-9 inf.(1)/9 ed.plast./3 koło/5
2 9.00-9.45 z.przed./1 religia/4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
3 9.55-10.40 z.przed./1 ed.wcz./4 j.angielski/3 ed.wcz./5
4 10.45-11.30 z.przed./1 inf.(2)/9 ed.wcz./4 ed.wcz./3 w-f/basen
5 11.40-12.25 z.przed./1 religia/4 inf.(2)/9 ed.wcz./3 w-f/basen
6 12.40-13.25 z.przed./1 ed.muz./4
7 13.30-14.15 9.00-14.00 w-f/s.gim.
8 14.20-15.05 ed.wcz./4
9 15.10-15.55 x ed.wcz./4
Środa 0 7.20-8.05 x x x x x
1 8.10-8.55 z.przed./1 w-f/s.gim. w-f/s.gim.
2 9.00-9.45 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3
3 9.55-10.40 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3 inf.(1)/9 ed.wcz./5
4 10.45-11.30 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
5 11.40-12.25 z.przed./1 koło/4 ed.wcz./3 j.angielski/5
6 12.40-13.25 8.00-13.00 w-f/basen religia/5
7 13.30-14.15 w-f/basen ed.muz./5
8 14.20-15.05
9 15.10-15.55 x
Czwart 0 7.20-8.05 x x x x x
1 8.10-8.55 religia 8-9 ed.wcz./4 ed.muz./3 ed.wcz./5
2 9.00-9.45 z.przed./1 ed.wcz./4 religia/3 j.angielski/5
3 9.55-10.40 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
4 10.45-11.30 z.przed./1 ed.plast./4 ed.wcz./3 inf.(1)/9
5 11.40-12.25 z.przed./1 inf.(1)/9 j.angielski/4
6 12.40-13.25 9.00-13.00 ed.wcz./4
7 13.30-14.15 religia/4
8 14.20-15.05 w-f/s.gim.
9 15.10-15.55 x ed.wcz./4
Piątek 0 7.20-8.05 x x x x x
1 8.10-8.55 z.przed./1 j.angielski/4 koło/3 ed.plast./5
2 9.00-9.45 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
3 9.55-10.40 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
4 10.45-11.30 z.przed./1 ed.wcz./4 ed.wcz./3 ed.wcz./5
5 11.40-12.25 z.przed./1 ed.wcz./3 ed.muz./4 inf.(2)/9
6 12.40-13.25 8.00-13.00 j.angielski/4 w-f/s.gim.
7 13.30-14.15 ed.wcz./4
8 14.20-15.05 w-f/s.gim.
9 15.10-15.55
Dzień L.p. godziny 4a 5a 5b 6a 7a 8a
Pon 0 7.20-8.05 x x x x x x
1 8.10-8.55 SKS j.rosyjski/2
2 9.00-9.45 w.d.ż./7 matemat./13 muzyka/2 w-f(1)/j.ros.(2)
3 9.55-10.40 religia/7 historia/13 godz.wych./2 j.ros.(1)/w-f (2)
4 10.45-11.30 technika/7 koło/9 j.polski/13 j.angielski/2 chemia/14
5 11.40-12.25 plastyka/7 j.angielski/13 inf.(1)/9 w-f/s.gim. historia/2 religia/14
6 12.40-13.25 w-f/s.gim. matemat./13 religia/7 inf.(1)/9 j.polski2 historia/14
7 13.30-14.15 j.polski/2 j.polski/13 w-f/s.gim. chemia/14
8 14.20-15.05 j.angielski/7 j.polski/13 matemat./14
9 15.10-15.55 matemat./7 j.polski/14
Wtorek 0 7.20-8.05 x x x x x x
1 8.10-8.55 SKS SKS j.polski/7 j.ang.(1)/
2 9.00-9.45 inf.(1)/9 biologia/2 j.polski/7 muzyka/13 j.ang.(2)/w-f(1)
3 9.55-10.40 matemat./2 plastyka/13 biologia/7 w-f/s.gim. inf.(2)/9 religia/14
4 10.45-11.30 j.angielski/5 matemat./2 historia/7 geografia/13 w-f/s.gim. matemat./14
5 11.40-12.25 historia/5 w-f/s.gim. j.angielski/7 plastyka/13 matemat./2 geografia/14
6 12.40-13.25 religia/5 inf.(2)/9 w-f/s.gim. biologia/13 j.angielski2 godz.wych./14
7 13.30-14.15 technika/13 biologia/2 fizyka/14
8 14.20-15.05 matemat./13 religia/2 biologia/14
9 15.10-15.55 geografia/2
Środa 0 7.20-8.05 x x x x x x
1 8.10-8.55 j.polski/7 inf.(2)/9 j.polski/2
2 9.00-9.45 j.polski/7 j.polski/13 j.polski/2 w-f(2)
3 9.55-10.40 historia/7 j.polski/13 chemia/14 j.ang.(2)/2/w-f(1)
4 10.45-11.30 j.polski/2 w-f/s.gim. inf.(2)/9 religia/13 matemat./7 chemia/14
5 11.40-12.25 j.polski/2 matemat./7 religia/9 matemat./13 w-f/s.gim. wos/14
6 12.40-13.25 w-f/basen inf.(1)/9 j.angielski/7 historia/13 plastyka/2 matemat./14
7 13.30-14.15 w-f/basen historia/7 j.angielski/13 religia/2 j.polski/14
8 14.20-15.05 matemat./7 godz.wych./13 j.angielski/2 j.polski/14
9 15.10-15.55 geografia/7 SKS koło
Czwart 0 7.20-8.05 x x x x x x
1 8.10-8.55 w-f/s.gim.
2 9.00-9.45 g.wych./7 w-f/s.gim. matemat./2
3 9.55-10.40 j.polski/2 religia/13 w-f/s.gim. j.ang.(1)/inf.(2)
4 10.45-11.30 religia/5 w-f/s.gim. w.d.ż./7 j.angielski/13 historia/2 matemat./14
5 11.40-12.25 muzyka/5 matemat./7 w-f/s.gim. j.polski/13 j.polski/2 wos/14
6 12.40-13.25 przyroda/5 religia/13 matemat./7 fizyka/2 w-f(1)/j.ang.(2)
7 13.30-14.15 technika/5 j.angielski/13 godz.wych./7 geografia/2 j.polski/14
8 14.20-15.05 matemat./5 technika/7 biologia/2 j.polski/14
9 15.10-15.55 SKS SKS
Piątek 0 7.20-8.05 x x x x x x
1 8.10-8.55 inf.(1)/9 j.ros.(1)/w-f (2)
2 9.00-9.45 koło/9 muzyka/7 w-f/s.gim. j.rosyjski/2 fizyka/14
3 9.55-10.40 w.d.ż/10a j.angielski/7 w-f/s.gim. j.polski/13 fizyka/14 inf.(1)/j.ros.(2)/2
4 10.45-11.30 j.polski/2 muzyka/7 matemat./9 j.angielski/13 w-f/s.gim. matemat./14
5 11.40-12.25 matemat./5 w-f/s.gim. j.angielski/7 matemat./13 j.polski/2 historia/14
6 12.40-13.25 j.angielski/5 godz.wych./13 plastyka/7 koło/9 matemat./2 j.polski/14
7 13.30-14.15 przyroda/5 historia/13 j.polski/7 dor.zaw./2 w-f(2)/j.ang.(1)
8 14.20-15.05 inf.(2)/9 geografia/13 j.polski/7 edb/14
9 15.10-15.55 j.polski/13 dor.zaw./14