• Magdalena Mroczek – Dyrektor Szkoły, nauczyciel informatyki
 • Marcin Antoniewicz – Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
 • Katarzyna Bocheńska – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8
 • Edyta Cytloch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, plastyki, wychowawca klasy 1a
 • Beata Budzianowska – nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Ewa Gajowy – nauczyciel WDŻ, nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, nauczyciel chemii, pedagog specjalny
 • Aneta Górniak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny, wychowawca klasy VI
 • Janina Królak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny, nauczyciel historii,
 • Patrycja Lech – psycholog szkolny
 • Zbigniew Marchalewski – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel techniki, wychowawca klasy 5a
 • Barbara Matysiak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny
 • Iwona Matysiak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny
 • Maciej Boch – opiekun świetlicy
 • Katarzyna Nazariew – nauczyciel przyrody, nauczyciel biologii, nauczyciel geografii
 • Agnieszka Salamon – nauczyciel religii
 • Marzena Słapek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkonej, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 2
 • Magdalena Szczygielska – logopeda, terapeuta SI
 • Dorota Tanczos – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkonej, pedagog specjalny, wychowawca klasy 3
 • Barbara Zielińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 1b
 • Katarzyna Werman – nauczyciel matematyki, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 5b
 • Katarzyna Pielaszek– opiekun świetlicy
 • Halina Kłosiewicz – nauczyciel języka rosyjskiego
 • Laura Walburg – bibliotekarz
 • Paweł Kaczmarczyk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki.
 • Dominika Matusiak – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 7
 • Iryna Głodek – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny
 • Joanna Sągolewska-Błaszczyk – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 • Anna Budzińska – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, wychowawca klasy 4
 • Aneta Walewska – pedagog
 • Magdalena Fiejka – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny
 • Małgorzata Rosłon – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa