• Magdalena Mroczek – Dyrektor Szkoły, nauczyciel informatyki
 • Marcin Antoniewicz – Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego
 • Katarzyna Bocheńska – nauczyciel matematyki
 • Edyta Cytloch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, plastyki, wychowawca klasy 2a
 • Beata Budzianowska – nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Ewa Gajowy – nauczyciel WDŻ, nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, nauczyciel chemii, pedagog specjalny
 • Aneta Górniak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny, wychowawca klasy VII
 • Janina Królak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny, nauczyciel historii,
 • Patrycja Lech – psycholog szkolny
 • Zbigniew Marchalewski – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel techniki, wychowawca klasy 6a
 • Barbara Matysiak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny
 • Iwona Matysiak – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny, pedagog specjalny
 • Maciej Boch – opiekun świetlicy
 • Marzena Słapek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkonej, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 3
 • Magdalena Szczygielska – logopeda, terapeuta SI
 • Dorota Tanczos –   nauczyciel edukacji przedszkolnej, pedagog specjalny
 • Barbara Zielińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 2 b
 • Katarzyna Werman – nauczyciel matematyki, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 6b
 • Halina Kłosiewicz – nauczyciel języka rosyjskiego
 • Laura Walburg – bibliotekarz
 • Paweł Kaczmarczyk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, techniki oraz wychowawca klasy 5
 • Dominika Matusiak – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 8
 • Iryna Głodek – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny
 • Joanna Sągolewska-Błaszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkonej, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy 1
 • Anna Budzińska – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny,
 • Magdalena Fiejka – nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny
 • Małgorzata Rosłon – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 •  Dominika Bugała – przyroda, biologia, geografia,
 •  Hanna Ciemińska – j.polski, wychowawczyni świetlicy,
 • Agnieszka Domagała – pedagog szkolny,
 • Krystyna Kralewska, Agnieszka Wiśniewska – wychowawczynie świetlicy,
 •  ksiądz Arkadiusz Szarszewski, ksiądz Piotr Ganc – religia,
 • Sylwia Pęzik-Cechrzycka – j.polski,
 • Marzena Fabisiak – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,
 • Urszula Osińska – j.polski, historia, wychowawca klasy 4