TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2022/2023

14 IX 2022 zapoznanie z planami pracy szkoły, wymaganiami edukacyjnymi

09 XI 2022 (dzień otwarty) informacje bieżące

14 XII 2022 o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu lub naganną z zachowania

25 I 2023 podsumowanie I półrocza

22 III 2023 informacje bieżące

10 V 2023 o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu lub naganną z zachowania

31 V 2023 (dzień otwarty) inf. o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania