Dnia 20 czerwca 2009 roku w Dobieszu miała miejsce podniosła uroczystość – szkoła obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia i nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Akt Upamiętniający Nadanie Szkole Imienia

Sztandar Szkoły Podstawowej w Dobieszu ma kształt kwadratu o wymiarach 100cm na 100cm. Na głównej stronie sztandaru na kremowym tle znajduje się wizerunek Księdza Kardynała Wyszyńskiego otoczony półkolistym napisem w kolorze bordowym o treści:

Szkoła Podstawowa w Dobieszu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pod portretem Patrona cytat:

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.

Z drugiej strony sztandaru na czerwonym tle widnieje srebrny wizerunek orła otoczony napisem Bóg Honor Ojczyzna.

Pod orłem półkolisty wieniec laurowy. Sztandar został poświęcony podczas mszy świętej w Dobieszu przez Księdza Dziekana Zdzisława Rogozińskiego w obecności Rodziców, Uczniów, Nauczycieli i zaproszonych Gości.

Rodzice Chrzestni Sztandaru

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Barbara Samborska
Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Szeląg
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Dariusz Zieliński
Wójt Gminy Prażmów  –  Sylwester Puchała
Starosta Powiatu Piaseczyńskiego – Jan Dąbek
Proboszcz Parafii Sobików – Ksiądz Wojciech Gnidziński
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej – Jan Wysokiński
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  –  Barbara Zielińska
Przewodnicząca Rady Rodziców – Violetta Krawczyńska
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Adrianna Osiak
Dyrektor Szkoły – Janina Królak

Pierwszy Poczet Sztandarowy

Chorąży Jacek Krawczyk
Przyboczny Paweł Pęczek
Przyboczny Dariusz Grzesikiewicz

Miejscem przechowywania sztandaru będzie gablota okolicznościowa. Upoważnionymi do dysponowania sztandarem będą Dyrektor Szkoły oraz Samorząd Uczniowski.