Dnia 20 czerwca 2009 roku w Dobieszu miała miejsce podniosła uroczystość – szkoła obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia i nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Akt Upamiętniający Nadanie Szkole Imienia

Sztandar Szkoły Podstawowej w Dobieszu ma kształt kwadratu o wymiarach 100cm na 100cm. Na głównej stronie sztandaru na kremowym tle znajduje się wizerunek Księdza Kardynała Wyszyńskiego otoczony półkolistym napisem w kolorze bordowym o treści:

Szkoła Podstawowa w Dobieszu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pod portretem Patrona cytat:

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.

Z drugiej strony sztandaru na czerwonym tle widnieje srebrny wizerunek orła otoczony napisem Bóg Honor Ojczyzna.

Pod orłem półkolisty wieniec laurowy. Sztandar został poświęcony podczas mszy świętej w Dobieszu przez Księdza Dziekana Zdzisława Rogozińskiego w obecności Rodziców, Uczniów, Nauczycieli i zaproszonych Gości.

Rodzice Chrzestni Sztandaru

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Barbara Samborska
Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Szeląg
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Dariusz Zieliński
Wójt Gminy Prażmów  –  Sylwester Puchała
Starosta Powiatu Piaseczyńskiego – Jan Dąbek
Proboszcz Parafii Sobików – Ksiądz Wojciech Gnidziński
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych i Kultury Fizycznej – Jan Wysokiński
Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  –  Barbara Zielińska
Przewodnicząca Rady Rodziców – Violetta Krawczyńska
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Adrianna Osiak
Dyrektor Szkoły – Janina Królak

Pierwszy Poczet Sztandarowy

Chorąży Jacek Krawczyk
Przyboczny Paweł Pęczek
Przyboczny Dariusz Grzesikiewicz

Miejscem przechowywania sztandaru będzie gablota okolicznościowa. Upoważnionymi do dysponowania sztandarem będą Dyrektor Szkoły oraz Samorząd Uczniowski.

Aktualności