Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  • Przewodniczący – p. Alicja Bajowska
  • Zastępca Przewodniczącego – p. Bartosz Miszewski
  • Sekretarz – p. Aneta Kasiedczak
  • Skarbnik – p. Marta Solowjowa
  • Członek – Katarzyna Jaroni

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący – p. Sławomir Blicharz

Członek Komisji – p. Anna Tomaszewska

Członek Komisji – p. Sylwia Gozdalik

Numer konta Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
SKO Rada Rodziców
82 1020 1169 0000 8702 0299 8763

Dokonując wpłat: 

Odbiorca: SP DOBIESZ SKO RADA RODZICÓW

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa