Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  • Przewodniczący – p. Alicja Bajowska
  • Zastępca Przewodniczącego – p. Bartosz Miszewski
  • Sekretarz – p. Aneta Kasiedczak
  • Skarbnik – p. Marta Solowjowa

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2022/2023

  • Przewodniczący Komisji –
  • Członek Komisji –

Numer konta Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
SKO Rada Rodziców
82 1020 1169 0000 8702 0299 8763

Dokonując wpłat: 

Odbiorca: SP DOBIESZ SKO RADA RODZICÓW

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa