Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodniczący – Aneta Kasiedczak
Zastępca – Bartosz  Miszewski
Sekretarz – Anna Tomaszewska
Skarbnik – Joanna Szpadzik

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2022/2023

KOMISJA REWIZJA:
Przewodniczący – Sylwia Gozdalik
Członek – Marta Solowjowa
Członek – Sławomir Blicharz

Numer konta Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
SKO Rada Rodziców
82 1020 1169 0000 8702 0299 8763

Dokonując wpłat: 

Odbiorca: SP DOBIESZ SKO RADA RODZICÓW

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa