Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 pojawi się już wkrótce.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

  • Przewodniczący – p. Alicja Bajowska
  • Zastępca Przewodniczącego – p. Edyta Borowska
  • Sekretarz – p. Filip Matuszkiewicz
  • Skarbnik – p. Marta Sołowjowa
  • Członek – p. Magda Wójcikowska

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2020/2021

  • Przewodniczący Komisji – Monika Szturemska
  • Członek Komisji – Katarzyna Lach

Numer konta Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
SKO Rada Rodziców
82 1020 1169 0000 8702 0299 8763

Dokonując wpłat: 

Odbiorca: SP DOBIESZ SKO RADA RODZICÓW

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Aktualności