Terapię pedagogiczną w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi p.