NARODOWE CZYTANIE 

Dnia 8 września piątek uczniowie klasy VII i VIII mieli okazję wysłuchać fragmentów Nad Niemnem – lektury Narodowego Czytania 2023. Powieść Elizy Orzeszkowej została wybrana z uwagi na tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku .Fragmenty zostały przeczytane przez Panią Sylwię
Pęzik- Cechrzycką , Panią Agnieszkę Domagałę i Panią Iwonę Matysiak. Zasłuchani uczniowie chętnie zadawali pytania, dotyczące przeczytanych fragmentów jak również przypomnieli wydarzenia związane z historią Powstania Styczniowego. Mamy nadzieję, że udało się nam zachęcić uczniów do przeczytania całej książki Nad Niemnem.