20.10.2022 SU przeprowadził akcję Zgrana klasa – uczniowie  przebierali się za postać z bajki.
Poszczególnym klasom przyznaliśmy następujące punkty:
0 – 5 punktów
1a- 5 punktów
1b- 2 punkty
2 – 6 punktów
3- 4 punkty
4- 5 punktów
5a- 3 punkty
5b- 4 punkty
6- 5 punktów
7- 1 punkt
8- 5 punktów