W ostatni czwartek września spotkaliśmy się na apelu klas 4-8. Przypomnieliśmy Uczniom, że jest Samorząd Uczniowski jest organem, która wspiera nauczycieli podczas organizacji imprez szkolnych i podejmuje różne działania  na rzecz poprawy edukacji.
Kandydaci na przewodniczącego SU mieli szansę zaprezentować swój program, podzielić się z nami swoimi pomysłami.
Zwróciliśmy uwagę na to, że Przewodniczący to osoba pełniąca rolę lidera w środowisku szkolnym, w związku z tym ważne jest, by cechowała się umiejętnością komunikacji i współpracy, była kreatywna i zaangażowana w życie szkoły. Uczniowie klaty 6b omówili podczas godziny wychowawczej ważne dla uczniów sprawy i zawarli swoje postulaty na plakacie wyborczym. Pomogli później zaprezentować je podczas apelu i  na gazetce przy sekretariacie.

Apel był również okazją do uroczystego wręczenia medali dziewczętom, które zdobyły złoto i brąz na zawodach w piłce nożnej.
 – Agnieszka Domagała