Nasi uczniowie i nauczyciele: pan P.Kaczmarczyk i pani K.Werman brali udział w jubileuszowym XXX Biegu Niepodległości w Górze Kalwarii.