Wzmocnij swoją kondycję na świeżym powietrzu!

W Dobieszu, przy szkole podstawowej gmina zakończyła montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zadanie pod nazwą Budowa siłowni zewnętrznej na terenie szkolnym w miejscowości Dobiesz współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.

Otrzymana dotacja wynosiła 10 tys. zł. Pozostałe koszty zadanie (kolejne 10 tys. zł) sfinansowała gmina Góra Kalwaria.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Bartosz Miszewski, sołtys Sołectwo Dobiesz, we współpracy z radą sołecką. Zapraszamy do korzystania!

Na terenie szkoły można korzystać również z boiska do koszykówki.
Boisko powstało ze środków Funduszu Sołeckiego Dobiesz.

Galeria: Siłownia i boisko

Autor: Magdalena Mroczek