DBI – DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
W ramach działań profilaktycznych, związanych z bezpieczeństwem dzieci w Internecie zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
  • przeprowadzono zajęcia edukacyjne w klasach IV-VII w oparciu o scenariusze i filmy dostępne na stronie saferinetrnet.pl; sieciaki.pl
  • przeprowadzono kursy e- learningowe na platformach edukacyjnych sieciaki.pl
  • zorganizowano  Szkolny Konkurs dotyczący bezpieczeństwa w sieci dla klas I – VII
  • podjęto działania promujące obchody DBI 2022,
  • nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, kursach oraz konferencji z okazji DBI 2022.

Autor: Magdalena Mroczek

Galeria: DBI