Przypominamy, że 14 października 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.