Innowacja pedagogiczna w klasie 1a : ,,Świat w wiosennych kolorach ”.
Inspiracją do wprowadzenia innowacji w naszej szkole jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci, a poprzez to zapewnienie im większych możliwości ich zaspokojenia. W naszej szkole staramy się twórczo wychowywać dzieci, stwarzać sytuacje do doświadczenia, działania i uzewnętrzniania swych przeżyć.
Celem innowacji jest wprowadzenie ucznia w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik uczeń ma poznać otaczający świat wszystkim zmysłami, pobudzić wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów.