Egzamin na kartę rowerową

W dniach  17 i 18 maja 2023r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie z klasy 4, którzy przez kilka ostatnich miesięcy przygotowywali się do tego egzaminu.

Sprawdzenie umiejętności niezbędnych do uzyskania karty rowerowej składało się z dwóch części – egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Uczniowie  na początku mieli za zadanie wykazać się z wiedzy o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących poruszania się rowerem. Po zaliczeniu testu składającego się z 25 pytań, uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego, który sprawdzał niezbędne umiejętności jazdy rowerem takie jak np. ruszanie z miejsca, slalom, manewry skrętu z sygnalizacją ręką kierunku jazdy, zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, zawracania czy jazdy po prostej.

Gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzamin i uzyskali swoje pierwsze prawo jazdy uprawniające do jazdy rowerem.