KARTA ROWEROWA

W dniach od 9 do 11 maja 2022r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie z klasy 4a i 4b, którzy przez kilka ostatnich miesięcy przygotowywali się do tego egzaminu.
Sprawdzenie umiejętności niezbędnych do uzyskania karty rowerowej składało się z dwóch części – egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Uczniowie na początku mieli za zadanie wykazać się z wiedzy o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących poruszania się rowerem. Po zaliczeniu testu składającego się z 25 pytań, uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego. Mieli za zadanie bezbłędnie przejechać tor przeszkód, który sprawdzał niezbędne umiejętności jazdy rowerem takie jak np. ruszanie z miejsca, slalom, manewry skrętu z sygnalizacją ręką kierunku jazdy, zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, zawracania czy jazdy po prostej.
Gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzamin i uzyskali swoje pierwsze prawo jazdy uprawniające do jazdy rowerem.

Galeria: Karta rowerowa

Autor: Zbigniew Marchalewski