Laureatami konkursu SU na komiks związany z zagrożeniami w sieci zostali: Filip Gajownik i Sasanka Matuszewska z klasy 3a. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się komputerem i Internetem, uświadomienie uczniom niebezpieczeństw czyhających w Internecie, stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych wyobrażeń na temat Bezpieczeństwa w Sieci z ich rówieśnikami, rozwijanie i rozbudzanie ich kreatywności.
Dziękujemy uczestnikom konkursu z 2a, 4a i 5a za włączenie się do zabawy. Wyróżnioną pracę można zobaczyć przy sekretariacie szkoły.