Zapraszamy uczniów klas 4 – 6 do udziału w konkursie plastycznym „Wiosenne pejzaże”.

Cele konkursu:
1.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej.
2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Zasady i warunki uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział uczniowie, którzy złożą jedną pracę plastyczną o tematyce wiosennej, wykonaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną. Prace plastyczne mogą by wykonane dowolną techniką w formacie A 4, zaopatrzone w paspartu.
2. Konkurs przeznaczono dla uczniów z kl. 4 – 6.
3. Prace plastyczne muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, wiek uczestnika, nazwisko nauczyciela.
4. Prace należy dostarczyć do 2 kwietnia 2020 r.5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2020 r.

Katarzyna Ogórek i Iwona Matysiak