Mała książka – wielki człowiek
Uczniowie klasy pierwszej przystąpili do projektu ,,Mała książka- wielki człowiek, którego celem jest rozwój czytelnictwa dzieci w różnych grupach wiekowych. Projekt ten realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pierwszoklasiści otrzymali Wyprawkę Czytelniczą która zawierała: ,,Pierwsze abecadło, broszurę informacyjną dla rodziców ,, Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem oraz kreatywny alfabet.

Pierwszoklasiści zostali wprowadzeni w niezwykłą przygodę z książką, która wpłynie na ich wrażliwość, wyobraźnię i ciekawość. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i współpracy Rodziców i Dziadków miłość do książek oraz pasja czytania będą towarzyszyć uczniom na co dzień.

Galeria: Mała książka

Autor: Magdalena Mroczek