Kolejny raz mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu w ramach projektu „Nowe horyzonty w edukacji filmowej”. W ramach tego nasi uczniowie, poprzez perelekcję poprzedzającą film, mieli okazję poznać kolejne państwo, ich język, kulturę, tradycję – Łotwę. Przy okazji poruszone były tematy związane z dbaniem o środowisko domowe, lokalne, szkolne i narodowe. Dzieci dyskutowały, na czym polega ochrona przyrody, wymieniali pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu i próbowali oceniać, w odniesieniu do poznanych już wartości, postępowanie tych, którzy niszczą swoje najbliższe środowisko.