Bezpieczne relacje z rówieśnikami – poznajemy Serdeczniaka

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie spędzają większość czasu. Nie tylko zdobywają tutaj wiedzę, ale nawiązują relacje z rówieśnikami, dlatego też powinni czuć się w niej dobrze i bezpiecznie. Pierwszoklasiści przypomnieli podstawy bezpiecznych relacji, dowiedzieli się co to jest serdeczność i życzliwość oraz jak je stosować w praktyce. Rozmawialiśmy o empatii i sposobach pomocy innym, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i do kogo zwrócić się o pomoc. Z otrzymanych kart pracy uczniowie stworzyli plakat, dzięki któremu będą mogli przypomnieć sobie o poznanych zasadach realizowanych podczas zajęć.

Galeria: O relacjach z rówieśnikami

Autor: Marzena Słapek