W ostatnim czasie, w ramach projektu „Od kompostownika do ogrodnika”,  jedna z naszych klas na zajęciach on-line z biologii miała szczególnego gościa. Pan Marcin Chodorowski opowiadał o kompostowaniu, czyli o naturalnej metodzie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. Na zajęciach nie zabrakło nikogo, a uczniowie brali w nich czynny udział. Mieli okazję zadawać pytania i uzyskać wiele ciekawostek.