Uczniowie klas 2a, 2b i 3 w ramach realizowanego w szkole Ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego,, Wspólnie mocniejsi – uczymy się przez integrację,, wykonali kolejne zadanie – Tworzenie kukiełkowych teatrzyków . Uczniowie stworzyli kukiełkowe teatrzyki i prezentowali je w klasie.