Wzorem ubiegłego roku, również i w tym odbyła się w naszej szkole zbiórka darów dla Polaków z Kresów Wschodnich. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Rodacy Bohaterom – Boże Narodzenie 2023”. Nasi wolontariusze zbierali artykuły spożywcze oraz chemię gospodarczą. Udało nam się przygotować 12 paczek.
Szczególne podziękowanie chcę złożyć młodym wolontariuszkom z klasy czwartej, które każdego dnia zbiórki czynnie angażowały się w jej przebieg.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy! Cieszymy się, że Polska i Polacy wciąż pamiętają o rodakach na Kresach!