W dniach 02.03.2023- 16.03.2023 w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna ,,Paczka na Kresy, Wielkanoc 2023.
Akcja polegała na zbiórce produktów spożywczych z długim terminem ważności, słodyczy, chemii domowej, środków opatrunkowych, leków i wielu innych. Udało nam się zebrać sześć paczek produktów, które nasze wolontariuszki zawiozły 18 marca do Warszawy.
Uczennice z klasy siódmej brały czynny udział w pakowaniu darów dla potrzebujących rodzin z Kresów Wschodnich. W każdej paczce oprócz produktów spożywczych znalazły się kartki świąteczne z życzeniami napisanymi przez wolontariuszy.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy!
Szczególne podziękowania składamy Panu Bartoszowi Miszewskiemu, który zawiózł do Warszawy nasze wolontariuszki i zebrane dary.
Cieszymy się, że Polska i Polacy wciąż pamiętają o rodakach na Kresach!

Koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariatu- Dorota Tánczos