W dniu 14 lutego 2024 roku odbyła się trzygodzinna prelekcja dotycząca udzielania pierwszej pomocy dla klasy ósmej. Ratownicy ze Stowarzyszenia „STOWARZYSZENIE RES” omówili i zaprezentowali bezpieczne podejście do poszkodowanej osoby, ocenę jej stanu, wezwanie pomocy oraz resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Po części teoretycznej, uczniowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, wykazując się wysoką dyscypliną i uwagą. Dziękujemy serdecznie ratownikom ze Stowarzyszenia „STOWARZYSZENIE RES” za przeszkolenie naszej młodzieży.
Wychowawca klasy ósmej