Piątek, 11 października 2019 roku zapisze się na kartach historii naszej szkoły jako dzień niezwykły. To tego dnia odbędą się uroczystości, które podkreślą tak dla nas niezwykłą chwilę – 100-lecie szkoły.

Kurier Południowy