Projekt edukacyjny klasy 2 b – Państwa i miasta Europy.