Przedświąteczne warsztaty w klasie 1. 
Wśród nas żyją osoby, które mają różne trudności, ale robią wszystko, by móc spędzać czas z innymi. Boże Narodzenie to okazja do modelowania postaw prospołecznych i zapobiegania wykluczeniu mniej sprawnych kolegów. Jakie są rodzaje niepełnosprawności, jak sobie pomagać w trudnościach, jak poradzić sobie z przeszkodami? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 1a podczas warsztatów z pedagogiem.
W czasie wspólnej zabawy, nauki elementów języka migowego i zapisów przy pomocy alfabetu Braille’a, pierwszaki dowiedziały się, że dzięki ich otwartości ktoś, kto ma kłopot i jest mniej sprawny może się z nimi bawić się i uczyć, że niepełnosprawność nie jest niczyją winą i warto wesprzeć kolegę, który ma trudności.