W tradycji naszej szkoły zakorzenił się tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY. Przyznawany jest o osobom, które w szczególny sposób upodobały sobie naszą szkołę. Dziękujemy serdecznie za wieloletnią i bezinteresowną pomoc oraz za ogromne serce…