Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu wynika z miejsca zameldowania lub zamieszkania w obwodzie szkoły.
DZIECI ZAMIESZKUJĄCE W OBWODZIE NASZEJ SZKOŁY
  • Zgłoszenie,
dokument pod nazwą: Wniosek do szkoły dla dzieci z obwodu do pobrania na stronie szkoły https://spdobiesz.pl/dokumenty-szkoly/
Podpisane zgłoszenie należy przesłać na adres @szkoły: sekretariat@spdobiesz.com.pl  lub złożyć w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 w dniach od 28.02.2022 do 07.03.2022
 DZIECI SPOZA OBWODU NASZEJ SZKOŁY
  • Wniosek,
dokument pod nazwą: Wniosek do szkoły dla dzieci spoza obwodu do pobrania na stronie szkoły https://spdobiesz.pl/dokumenty-szkoly/
Podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy przesłać na adres @szkoły:  sekretariat@spdobiesz.com.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły w dniach od 06.06.2022 do 10.06.2022 do godz. 14.00.
Poniższe zarządzenie dotyczy dzieci spoza obwodu:
ZARZĄDZENIE NR ORG.OO50.11.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych
Jeśli nie macie Państwo pewności, czy dziecko mieszka w obwodzie naszej szkoły, to prosimy o sprawdzenie w Uchwale Rady Miejskiej