Klasa 0
Tak !Jezus mnie kocha
wyd. Jedność

Klasa 1
Poznaję Boży świat
wyd. Jedność

Klasa 2
Idziemy do Jezusa
wyd. Jedność

Klasa 3
Jezus jest z nami
wyd. Jedność

Klasa 4
Miejsce pełne BOGActw podręcznik + ćwiczenia
wyd. Jedność

Klasa 5
Szczęśliwi, którzy szukają prawdy podręcznik+ ćwiczenia
wyd. Jedność

Klasa 6
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno podrecznik + ćwiczenia
wyd. Jedność

Klasa 7
Błogosławieni, którzy szukają Jezusa podręcznik + ćwiczenia
wyd. Jedność