18 września 2022 roku, w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa męczennika w Sobikowie,  o godzinie 12:00, odbyła się uroczystość wprowadzenia do kościoła relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
We Mszy Św. wzięli udział: Druhowie OSP z Cendrowic, kółka różańcowe, Caritas, zespół Cendrowianki oraz zaproszeni goście.
Bł. Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem naszej szkoły, więc nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli oraz Pocztu Sztandarowego, w skład którego weszli: Zofia Kasiedczak, Kinga Bajowska, Kinga Kłusek, Emilia Łukasik, Oliwier Pierściński, Mateusz Kowalski.
Szkołę reprezentowały:  Pani Dyrektor Magdalena Mroczek, Pani Agnieszka Salamon oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Alicja Bajowska.

Wszystkim obecnym na uroczystości serdecznie dziękujemy.

(opracowanie: Agnieszka Salamon)