Drodzy Rodzice,

z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, przedstawiamy Państwu grafik rozpoczęcia roku szkolnego

8:00 – 8:40     kl. IV sala gimnastycznakl. VIb sala nr 13klVIa sala nr 14
9:00 – 9:40     „0 sala gimnastyczna, kl. V sala nr 13, kl. II sala nr 14
10:00 – 10:40   kl. I sala gimnastyczna,  kl. IIIa sala nr 13, kl.  IIIb sala nr 14

Aby w pełni zadbać o bezpieczeństwo dzieci, Państwa, jak również naszych pracowników w ten dzień prosimy, aby Państwo byli wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki, bądź zdezynfekowali ręce w wyznaczonych na terenie szkoły miejscach (przy wejściach). Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy również, by na rozpoczęcie roku szkolnego z jednym uczniem przyszedł maksymalnie jeden rodzic, zaś w klasach straszych,  jeśli jest to możliwe, prosimy, aby uczniowie przebywali na terenie szkoły bez opiekunów.

Ponad to prosimy, aby Państwo dokładnie zapoznali się ze ścieżką przemieszczania się po szkole, i aby Państwo poinformowali o tym swoje dzieci.

Dzieci oraz przybyli z nimi Rodzice wchodzą do szkoły wejściem od sali gimnastycznej (tył szkoły), natomiast opuszczają budynek wyjściem głównym (przód szkoły).

Prosimy, aby przebiegało to sprawnie i aby Państwo starali się w miarę możliwości zachować zalecane odstępy między sobą.