Bezpiecznie z policją
W ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa w klasie pierwszej odbyła się lekcja na temat bezpieczeństwa. Panowie policjanci przeprowadzili pogadankę oraz pokazali uczniom prezentację która dotyczyła poruszania się po drodze. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji odpowiadali na zadawane pytania. Policjanci przybliżyli dzieciom specyfikę swojego zawodu, opowiadali na czym polega ich praca. Po zajęciach pierwszoklasiści mogli również obejrzeć radiowóz policyjny co było wielką frajdą dla każdego.

Galeria: Spotkanie z policjantami

Autor:
Marzena Słapek