Spotkanie z policjantką
30 marca w klasie III odbyło się spotkanie ze Specjalistą Wydziału Organizacji Służby Komendy Rejonowej Policji w Warszawie asp. szt Katarzyną Jaroni.
Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Pani policjantka mówiła również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły i ich skutkach, konsekwencjach prawnych niewłaściwych zachowań, procedurach reagowania wobec sprawcy przemocy. Uczniowie mogli zobaczyć odznakę policyjna, przymierzyć mundur, kamizelkę, czapkę, hełm, kajdanki.
Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.
Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Jaroni za poświęcony nam czas i ciekawą lekcję.

Dorota Tánczos