W ramach realizowanej w naszej szkole Innowacji Pedagogicznej „Szkoła bez barier”, w klasach IV i VI odbyły się zajęcia warsztatowe z psychologiem panią Iwoną Szczygielską.

Celem tych spotkań jest uświadamianie naszych podopiecznych czym jest agresja, jak sobie z nią radzić i jak jej przeciwdziałać. Naszym zadaniem jest także promowanie integracji uczniów z osobami przewlekle chorymi oraz z niepełnosprawnościami, okazywanie wzajemnego szacunku i tolerancji dla inności wynikającej z różnych rodzajów niepełnosprawności.

Biorąc udział w dialogu uczniowie dowiedzieli się, jak ważne są nasze myśli i emocje, które w konsekwencji przeobrażają się w działania. Pani Iwona Szczygielska w niezwykle ciekawy sposób, angażując w pełni wszystkich uczniów, przedstawiła sposoby rozpoznawania i wyrażania emocji, a także niwelowania napięcia emocjonalnego.

Pani Iwono, serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania w styczniu.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i współpracę w tym projekcie należą się wychowawcom klas IV i VIb – pani Annie Nowakowskiej-Osuch i panu Zbigniewowi Marchalewskiemu.

Pani Iwona Szczygielska – psycholog, terapeuta pedagogiczny uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin, specjalista terapii poznawczo-behawioralnej.