Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Wsparcie dla dzieci i ich bliskich jest bezpłatne. Nie potrzeba żadnego skierowania. Jeśli podejrzewamy u dziecka kryzys emocjonalny, jeśli jego zachowanie nas niepokoi, należy szukać pomocy specjalistycznej. Ważne, aby przeciwdziałać kryzysom psychicznym, a jak się pojawią to, aby rodzina uzyskała pomoc na jak najwcześniejszym etapie kryzysu, który może objawiać się na różne sposoby m.in.:

trudności wychowawcze,
trudności emocjonalne,
drażliwość,
zmęczenie,
samookaleczenia,
zgłaszane myśli rezygnacyjne.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieciom i młodzieży z powiatu piaseczyńskiego.

Oferuje m.in. następujące formy pomocy:

konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
konsultacje dla rodziców lub opiekunów,
psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży,
psychoterapię grupową dla dzieci i młodzieży,
psychoterapię rodzinną,
opieka psychiatryczna,
grupy wsparcia dla osób w kryzysie i ich bliskich,
grupy podwórkowe.
KONTAKT:

Piaseczno Centrum Koordynacji 22 757 68 20; Konstancin-Jeziorna Ośrodek Interwencji Kryzysowej 22 75 76 820, 22 73 63 121