Za nami Świąteczne Spotkanie SU – okazja do podsumowania dotychczasowych działań (Dzień Życzliwości, dyskoteka andrzejkowa, stoisko na szkolnym kiermaszu świątecznym, Szczęśliwy Numerek) i zaplanowanie kolejnych.