W dniu 3 kwietnia 2023r podobnie, jak w latach poprzednich w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć tematykę autyzmu naszym uczniom. W związku z powyższym na stronie szkoły  została udostępniona prezentacja podejmująca ten temat.  Szkoła uczy, ale i  sprawdza wiedzę, zatem w tym ważnym dniu starsi uczniowie rywalizowali ze sobą jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie quizu na temat autyzmu. Młodsi koledzy wykonali okolicznościowe prace plastyczne. Cała nasza społeczność w tym dniu zaprezentowała się na niebiesko. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w tą ważną akcję. Szczególne podziękowania dla na Rodziców,  Nauczycieli i  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom Quizu klasie VII.