W dniach 17-18 maja w naszej szkole został rozegrany Szkolny Turniej Szachowy. Turniej skierowany był do uczniów klas 4-8. Wśród uczniów turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, przystąpiło do niego 24 uczestników.  Podczas rozgrywki uczniowie wykazali się dużym skupieniem i cierpliwością w działaniu.

Ogromne podziękowania dla Rady Rodziców za ufundowanie wspaniałych nagród.

Zwycięzcom gratulujemy.

Miejsce 1 – Sebastian Mikus

Miejsce 2 – Leon Skrok

Miejsce 3 – Szymon Miszkowski

Świetlica szkolna