Tydzień ulgi – nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji Instytutu Psychologii UJ.

Chcąc zapewnić naszym uczniom powrót do szkoły bez dodatkowego stresu ZAPOWIADAMY pierwszy tydzień nauki bez sprawdzianów, kartkówek i odpytywania, a także bez sprawdzania zeszytów i notatek prowadzonych podczas zdalnej pracy.

Będziemy powtarzać i utrwalać zdobytą wiedzę, ale przede wszystkim skupimy się na odbudowaniu więzi między uczniami i nauczycielami oraz wspólnych relacji w zespołach klasowych.

Informujemy również, że z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przystąpiliśmy do kampanii TYDZIEŃ ULGI, prowadzonej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w naszej szkole będzie trwał:

– od 17 do 21.05.2021 roku dla uczniów klas 4 i 5,

– od 24 do 28.05.2021 roku uczniowie klas 6a i 6b.

Wszystko to po to, aby zadbać o dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Bardzo się cieszymy, że znowu będziemy razem.

 

Czekamy na Was!