5 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej  w Dobieszu odbyły się szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. W klasach I – III wzięło udział 12 uczestników. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Michał Przybylski z klasy I

II miejsca ex aequo – Maja Szuba z klasy II i Izabela Matysiak z klasy III

Wymienieni wyżej uczniowie będą reprezentować szkołę w eliminacjach gminnych
13 marca 2024 roku w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.