W piątek 31 marca o godzinie 14.00 w sali  widowiskowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii rozpoczęły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka.
Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice zakwalifikowane na etapie szkolnego konkursu. Były dobrze przygotowane i wykazały się dużymi umiejętnościami recytatorskimi. Należą się im podziękowania za poświęcony czas, odwagę i godne reprezentowanie szkoły. Podziękowanie skierowane jest także do rodziców i opiekunów za cierpliwość oraz wspólne słuchanie poetyckiego przekazu pięknych tekstów wybranych przez recytatorów.

Możemy być szczególnie dumni z sukcesu uczennicy klasy 7, Laury Grochowskiej, za zajęcie II miejsca na forum gminy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i czekamy na następne niezwykłe recytacje. Liczymy na to, że w przyszłym roku znajdzie się również grupa uczniów zafascynowanych poezją, bo: „Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca.” –  pisał Witold Gombrowicz.