Warsztaty w oddziale przedszkolnym z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu – zajęcia prowadzone dla sześciolatków przez uczennice 6a.
Maja i Lena podzieliły się z młodszymi kolegami swoimi doświadczeniami. Położyły nacisk na wagę przyjaźni i zabawy z rówieśnikami, konieczność regulowania czasu korzystania z telefonu i komputera, korzystanie z Internetu pod kontrolą dorosłych. Udało im się wydobyć od smutnego misia powody złego samopoczucia wywołanego zbyt długim korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Pod koniec zajęć powiedziały:
O zdrowie koniecznie dbajcie
i zbyt długo przy komputerach nie przesiadajcie.
Zamiast komputera nowego
– wybierzcie kolegę swojego.
Na pewno fajnie pobawcie się RAZEM.
Przyszliśmy tu do Was z takim ważnym przekazem.
Agnieszka Domagała, pedagog szkolny